Gastroskopia - Przychodnia Lekarska ŻYCIE, Nowy Dwór Mazowiecki
x

Przed badaniami

GastroskopiaGastroskopia jest podstawowym badaniem profilaktycznym, które pozwala ocenić stan przełyku, żołądka i opuszki dwunastnicy. Badanie przeprowadza się przy użyciu endoskopu - elastycznej rurki z torami wizyjnymi pozwalającymi na przedstawienie obrazu z wnętrza przewodu pokarmowego na kolorowym monitorze. Ważną zaletą endoskopu jest możliwość (w toku jednego zabiegu) ocenienia stanu śluzówki, jak i pobrania do dalszego badania niewielkiego wycinka tkanki budzącej podejrzenie zmian chorobowych.

Do badania gastroskopii należy się odpowiednio przygotować. Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody Pacjenta. Pacjent zgłaszając się na badanie powinien przynieść ze sobą poprzednie wyniki badań diagnostycznych.

7 dni przed badaniem należy:

  • Przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.
  • Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne - typu Aspiryna, Acard, Ticlid, Acesan, Polopiryna, Aclotin, Riclo, Plavix itp. - powinny przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
  • Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe - Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, Warfaryna - powinny koniecznie skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe.


Przed badaniem:

  • na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść,
  • na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów ani żuć gumy,
  • odstawić leki rozrzedzające krew, po konsultacji z lekarzem prowadzącym.


Przebieg badania:

Do badania należy zdjąć okulary oraz wyjąć protezę zębową. Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz bądź pielęgniarka znieczula gardło poprzez użycie odpowiedniego środka. Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej na lewym boku, z głową przygiętą do klatki piersiowej. Gastroskop wprowadza się przez specjalny ustnik, który Pacjent trzyma w zębach. Oddech powinien być miarowy i spokojny. W trakcie gastroskopii do żołądka trafia niewielka ilość powietrza, dlatego Pacjentowi może towarzyszyć uczucie wzdęcia i odbijania.

Po badaniu:

  • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić.
  • Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez kilka godzin po badaniu.


Podczas badania może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur medycznych, takich jak pobranie wycinków (badanie histopatologiczne wycinków). Powyższe procedury mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami - szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy rejestracji.

  Partnerzy