Pomoc psychologiczna - Przychodnia Lekarska ŻYCIE, Nowy Dwór Mazowiecki
x

Aktualności

Pomoc psychologiczna

Oferujemy indywidualną pomoc psychologiczną przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Diagnostyczne konsultacje psychologiczne skierowane są do osób zdrowych i chorych z różnymi trudnościami i zaburzeniami. Na podstawie uzyskanych informacji psycholog proponuje określone, krótkoterminowe formy pomocy w naszym gabinecie lub kieruje do innego specjalisty.

Poradnictwo psychologiczne rekomendujemy osobom zdrowym, odczuwającym chwilowe pogorszenie nastroju.

Pomoc psycholoigiczna dla młodzieży i dorosłych

 • z problemami z kontrolowaniem emocji,
 • odczuwających lęk, niepokój,
 • z niską samooceną,
 • odczuwających stres,
 • z obniżeniem nastroju,
 • problemami rodzinnymi (konflikty, uzależnienia, choroby przewlekłe, niepełnosprawność),
 • problemami z adaptacją do nowej sytuacji (np. narodziny dziecka, przeprowadzka),
 • doświadczających przemocy,
 • z trudnościami wychowawczymi,
 • z trudnościami szkolnymi, rówieśniczymi,
 • z uzależnieniem od komputera, telefonu.

Pomoc psychologiczna dla dzieci
Rozwiązywanie problemów związanych z:
 • agresją,
 • edukacją (np. fobia szkolna),
 • kontaktami społecznymi,
 • lękiem separacyjnym,
 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • nieśmiałością,
 • niską samooceną,
 • przemocą (której dziecko było świadkiem),
 • rozwodem lub rozstaniem rodziców,
 • rozwojem.

Terapia psychologiczna w formie indywidualnej
(z elementami Treningu Umiejętności Społecznych) dla dzieci z:
 • ADHD,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niepełnosprawnością sprzężoną,
 • spektrum autyzmu,
 • problemami rozwojowymi,
 • problemami z emocjami,
 • problemami społecznymi,
 • agresją i autoagresją
 • zespołem Downa.


Szczegółowe informacje i zapisy w rejestracji Przychodni Życie
lub pod nr telefonów 22 775 28 33 i 728 30 44 70.
  Partnerzy