Psychoterapia - Przychodnia Lekarska ŻYCIE, Nowy Dwór Mazowiecki
x

Aktualności

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem specjalistycznej i regularnej pomocy, która  wspiera naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Sposobem osiągania zmiany jest pomoc trwająca od kilku do kilkunastu tygodni, mająca swoje fazy, sięgająca stopniowo do kolejnych problemów, Decyzje dotyczące zakresu, celów oraz form pomocy zawsze ostatecznie podejmuje Klient, któremu służymy profesjonalną poradą. Spotkania prowadzone są przez doświadczoną psychoterapeutkę w gabinecie Przychodni Życie.

Proponujemy psychoterapię indywidualną dla dorosłych, indywidualną dla dzieci od 12 r. ż., rodzinną oraz dla par.

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych skierowana jest do osób które: chcą lepiej zrozumieć siebie, doświadczają smutku, lęku, złości bądź chwiejności emocjonalnej, cierpią na zaburzenia odżywiania, zmagają się z trudną sytuacją rodzinną, depresją poporodową, żałobą po bliskiej osobie, nagłą chorobą, borykają się z problemową sytuacją życiową jak np. utrata pracy, a także mających problem w relacjach interpersonalnych czy po próbach samobójczych. Kierowana jest również do osób, które mierzą się z zachowaniami autodestrukcyjnymi (np. samookaleczanie się).

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży prowadzona jest w przypadku następujących trudności: depresje; nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD); zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia lękowe; zaburzenia odżywiania nieśmiałość, wycofanie, niskie poczucie własnej wartości; trudności w radzeniu sobie z emocjami, niekontrolowane wybuchy złości i agresji; problemy szkolne, trudności adaptacyjne, np. zmiana miejsca zamieszkania, szkoły lub przedszkola; zachowania autodestrukcyjne (np. samookaleczanie się, próby samobójcze).

Psychoterapia dla par pomaga zlokalizować źródło trudności i przeformułować je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się, ukazania wzajemnie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów i impasu w związku. Terapia par umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia oraz wyjście z kryzysu.

Psychoterapia rodzinna to forma, w której najczęściej bierze udział cała rodzina. Pomoc polega na  dokładnym zrozumieniu procesów emocjonalnych w rodzinie, sposobie komunikacji, stawianych granicach, konfliktach wewnątrz rodziny. Celem terapeuty jest poprawa relacji między poszczególnymi jej członkami, ustalenie granic, wsparcie emocjonalne oraz poprawa komunikacji w rodzinie, a co za tym idzie umocnienie więzi.

Szczegółowe informacje i zapisy w rejestracji Przychodni Życie
lub pod nr 22 775 28 33 i 728 30 44 70.

  Partnerzy