Salmonella i Shigella - Przychodnia Lekarska ŻYCIE, Nowy Dwór Mazowiecki
x

Jak się przygotować do badań salmonella i shigella?

Salmonella i ShigellaInformacje dla Pacjenta dotyczące badań na nosicielstwo (Wykrywanie Salmonella i Shigella)

Bakterie z rodzaju Salmonella są odpowiedzialne za szeroki zakres objawów chorobowych u człowieka. Salmonella spp. są jedną z głównych przyczyn zakażeń pokarmowych, w tym duru brzusznego, zakażeń śródbłonka naczyniowego, umiejscowionych ognisk zakażeń, zapalenia jelita cienkiego. Badanie wykonuje się w celu wykrycia osób będących nosicielami bakterii z rodzaju Salmonella (Salmonella spp.) odpowiedzialnych za zakażenia przenoszone drogą pokarmową.

Badanie składa się z 3 prób, które należy pobierać przez trzy następujące po sobie dni tj. sobota wieczór, niedziela, poniedziałek rano lub niedziela wieczór, poniedziałek, wtorek rano.

Daty pobrań:

I pobranie  II pobranie III pobranie Dostarczenie próbki do punktu pobrań
 sobota wieczór niedziela poniedziałek rano poniedziałek
 niedziela wieczór poniedziałek wtorek rano  wtorek
 poniedziałek wieczór  wtorek środa rano  środa


Sposób pobrania materiału do badania:

  • wymazówką załączoną do probówki z podłożem pobrać kał w taki sposób, żeby na waciku była ilość niewiększa niż ziarno ryżu,
  • pobraną próbkę wraz z wymazówką umieszczamy w probówce z podłożem, zamykając szczelnie korkiem i przechowujemy w chłodnym miejscu (lodówka),
  • na każdej probówce należy napisać: imię, nazwisko, datę i godzinę pobrania próby, oznakować kolejność ich pobrania (I, II, III)


Wszystkie trzy pobrania należy przynieść w dniu pobrania ostatniej próbki do godz. 10:30 do punktu pobrań, od poniedziałku do środy.

  Partnerzy