Od 1992 roku pomagamy
zachować zdrowie i radość życia
22 775 28 33
728 30 44 70

 • Poniedziałek - piątek
  7:00 - 20:00
 • Sobota
  7:00 - 13:00
 

Regulamin parkingu

Regulamin Parkingu Przychodni Lekarskiej Życie

 1. Parking znajduje się przy ul. Targowej 8 w Nowym Dworze Mazowieckim (zwany dalej Parkingiem) i stanowi teren prywatny Prywatnej Przychodni Lekarskiej Życie s.c. (zwana dalej Przychodnią).
 2. Wjazd na Parking oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich jego postanowień. Osoby, które nie zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu nie powinny wjeżdżać na teren parkingu, bądź niezwłocznie go opuścić.
 3. Parking jest terenem prywatnym, przeznaczonym dla samochodów osobowych i jest czynny w godzinach pracy Przychodni. Parking jest częściowo monitorowany.
 4. Parking nie jest strzeżony.
 5. Parkowanie przeznaczone jest jedynie dla:
  • Pracowników Przychodni,
  • Pacjentów Przychodni, na zasadach uregulowanych w treści niniejszego regulaminu.
 6. Pacjenci Przychodni uprawnieni są do bezpłatnego parkowania samochodów osobowych w dniu wizyty lekarskiej, w czasie jej trwania oraz w czasie bezpośrednio poprzedzającym i następującym po tej wizycie – maksymalnie 3h.
 7. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Parkingu, w tym za szkody w pojazdach wyrządzone przez innych użytkowników Parkingu.
 8. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 10 km/godz.
 9. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do pozostawienia samochodu na wyznaczonym miejscu parkingowym, w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów, w szczególności nie utrudniający dojazdu do Przychodni.
 10. Użytkownik Parkingu odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane jego zachowaniem szkody w Parkingu i mieniu na nim pozostawionym.
 11. Administrator jest uprawniony do odholowania na inny parking płatny na koszt właściciela pojazdu, który:
  • został zaparkowany w sposób utrudniający ruch;
  • został zaparkowany na miejscu zarezerwowanym, oznaczonym kopertą lub numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • został pozostawiony na parkingu przez osobę nie będącą Pracownikiem, ani Pacjentem, bądź też przez Pacjenta, ale w celu nie związanym z wizytą lekarską, bądź też w czasie znacznie przekraczającym czas tejże wizyty;
 12. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z Parkingu, a korzystający wyraża na to zgodę.
 13. Każdy, kto stwierdzi naruszenie przepisów ruchu drogowego lub niniejszego Regulaminu, powinien zawiadomić o powyższym Przychodnię.
 

ŻYCIE - Przychodnia Lekarska - Centrum Zdrowia Nowy Dwór Mazowiecki
Prywatna Przychodnia Lekarska Życie
ul. Targowa 8, Nowy Dwór Mazowiecki
Obowiązek informacyjny RODO
Lider Przedsiębiorczości

Przychodnia Życie od 1992 roku świadczy usługi medyczne
dla mieszkańców powiatu nowodworskiego i okolic.
Zapraszamy do Przychodni w Nowym Dworze Maz.

Przychodnia Życie: zadzwoń do nas! 22 775 28 33
728 30 44 70

Poniedziałek - piątek
7:00-20:00
Sobota
7:00-13:00