Zamów ofertę dla Twojej firmy! - Przychodnia Lekarska ŻYCIE, Nowy Dwór Mazowiecki
x

Zamów ofertę dla Twojej firmy!

W celu uzyskania szczegółowych informacji o naszej ofercie dla Firm prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Firma *
Nr NIP *
Miasto *
Liczba pracowników *

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko *

Telefon *
e-mail *

Preferowany kontakt *Preferowany termin *

Wiadomość

Podaj cyfry z obrazka *   token
Ważne informacje
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatna Przychodnia Lekarska Życie S.C. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Targowej 8.
  2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@przychodniazycie.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem w celu przedstawienia oferty naszych usług.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b w zw. z art. 7 ust. 1 RODO).
  5. Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT oraz podmioty wspierające Administratora w wykonywaniu zadań związanych z przedstawieniem oferty i podpisaniem umowy.
  6. Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, że w związku z zapytaniem doszło w późniejszym czasie do zawarcia Umowy - wówczas przechowywane są do czasu upływu terminów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikających z przepisów podatkowych w zależności który okres jest dłuższy).
  7. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  Partnerzy